13660 Stansbury Detroit,MI 48227 (313)-836-7732  ©2019 Evangel Ministries.

SERMONS

WATCH

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon